Ved Gadekæret 7, 2600 Glostrup

Hvissinge's billigste ejendom - lige ved byens smukke gadekær.

Ejendommen er registreret hos Region Hovedstaden som forurenet på vidensniveau 2, hvilket betyder at der er konstateret forurening. Rapporten, der beskriver omfanget kan rekvireres hos ejendomsmægler.

Ejendommen er indrettet til bolig iår 2006, hvorfor du får al charmen med fra en ejendom, der er opført for ca. 100 år siden, og efterfølgende indrettet til bolig som en moderne ejendom bliver det idag.

Ejendommen udbydes til under halv pris, idet det må forventes at der skal udbedres forhold omkring forureningen forinden registreringen som F2 eventuelt kan ændres.

Omkostningen hertil er Sælger uvedkommende og ejendommen sælges, hvor Sælger frigøres for alle forpligtelser historisk og fremtidigt omkring disse forhold.

Der gøres endvidere opmærksom på, at der på matriklen er opført en transformerstation.